HOVEDADRESSE

Petter Testmann
Storgata 11
9022 Krokelvdalen
Norge

Denne adressen blir forhåndsvalgt som mottaker og betalers adresse for ordre i nettbutikken.

Denne adressen vil også bli brukt som grunnlag for utregning av eventuelle avgifter.

 

Oppføringer i adresseboken

{$i18n.SMALL_IMAGE_BUTTON_EDIT} | {$i18n.SMALL_IMAGE_BUTTON_DELETE}
Petter Testmann (hovedadresse)
Petter Testmann
Storgata 11
9022 Krokelvdalen
Norge
{$i18n.SMALL_IMAGE_BUTTON_EDIT} | {$i18n.SMALL_IMAGE_BUTTON_DELETE}
Petter Testmann 2
Petter Testmann 2
Storgata 11
9022 Krokelvdalen
Norge

MERK: Du kan ha inntil 5 oppføringer i adresseboken.

Tilbake Ny adresse